חסר רכיב

טאטוא כבישים - שני, 8.5

04/05/2017

לתשומת לב הציבור,

 

 

ביום שני, ה – 8.5.17 , יתבצע טאטוא                         

בכבישי ושבילי הקיבוץ.

לצורך ביצוע טאטוא וניקיון יעיל, הנכם

מתבקשים לפנות את הרכבים

מהכבישים -  החניות.

אודה לשיתוף פעולה .

 

 

ב ב ר כ ה ,

מרק הנדלס

רכז הנוי

חסר רכיב