קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

הפחתת נטל רגולטורי - רשם האגודות מבקש את התייחסות הציבור להשפעת הרגולציה הקיימת

20/02/2018

תזכורת - רשם האגודות השיתופיות מפרסם קול קורא לקבלת הערות ציבור בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי

 

במסגרת התוכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי מבקש רשם האגודות להפחית את הנטל הרגולטורי על האגודות ולשפר את השירות לציבור, תוך שמירה על תכלית הרגולציה והאינטרסים הציבוריים המוגנים על ידה.

לשם כך מבקש רשם האגודות לבחון את הרגולציה הקיימת. הציבור מוזמן להתייחס לרגולציה הקיימת בהיבט של השפעתה על הניהול השוטף של האגודה, העלויות הנגזרות ממנה ובכל היבט אחר הקשור לפעילותה של האגודה.

ניתן להתייחס לנושאים הבאים: רישום אגודה, תיקוני תקנונים, חובות דיווח המוטלות על אגודות ולכל נושא אחר.

כן מוזמן הציבור להציע הצעות לשיפור הרגולציה. 

 

התייחסויות ניתן להעביר עד ליום 15/02/2018.


למידע נוסף

 

 


חסר רכיב