קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק

שוק קח-תן 17.4 16:30

מועד התחלה: יום שני , 17/04/2017 , 16:30
מועד סיום: יום שני , 17/04/2017 , 19:30
מקום האירוע: דשא גדול


שוק "קח תן"

17.4.2017

16:30

בדשא הגדול

עלות מקסימלית לפריט = 5 ש"ח

כל הפריטים שלא ימכרו יתרמו ל"ויצו"