קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק

מסיבת גירים

מועד התחלה: יום ראשון , 15/04/2018 , 16:30
מועד סיום: יום ראשון , 15/04/2018 , 18:55
מקום האירוע: נפגשים בשכונה הסמוכה לבית גדי