קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל

14/05/2018

שלום רב,

 

בתאריך 27/03/2018 התפרסם בקובץ תקנות 7974 עדכון לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה) התשנ"ג -1993 במסגרתן ניתנה לרשות

אפשרות למתן הנחה לחייל מילואים פעיל בשיעור של עד 5% מסכום חיוב הארנונה השנתית לנכס.

 

המועצה אישרה  את מתן ההנחה לחיילי מילואים פעילים שעשעו לפחות 20 ימי שרות מילואים מצטברים בתקופה של שלוש שנים או לחילופין חייל מילואים

שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשניה.

 

דגשים:

1.      ההנחה ניתנת למגורים בלבד!

2.      על מנת לקבל את ההנחה יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל

3.      תחילת מתן ההנחה מיום 01.01.2018.

4.      ההנחה הינה בשיעור 5% שנתי לכל הנכס.

 

במידה ויש צורך בשאלות ו/או הבהרות נוספות אשמח להשיב.

 

 

בברכה והמשך יום נעים,

 

אורטל אזולאי , עו"ד

מנהלת מחלקת גביה

מועצה אזורית חוף השרון

טל': 09-9596575 || פקס: 09-9596587

חסר רכיב