קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

טאטוא כבישים - רביעי, ה –24.10.18

21/10/2018

לתשומת לב הציבור,

 

 

ביום רביעי, ה –24.10.18 , יתבצע                         

בכבישי ושבילי הקיבוץ טאטוא מסוג "גרניק"

הכולל טאטוא + שטיפה.

לצורך ביצוע טאטוא וניקיון יעיל, יש חובה

לפנות את הרכבים מהכבישים -  החניות.

אודה לשיתוף פעולה .

 

 

   ב ב ר כ ה  ,

מרק הנדלס

רכז הנוי

חסר רכיב