קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

גרנות - תמונת מצב - דצמבר 2018

30/12/2018
עם סיומה של שנת 2018 ,מצורפת בזאת סקירה תמציתית של הפעילויות בגרנות בשנה החולפת. 

מסמכים מצורפים

עדכון לחברי המשקים.pdf
חסר רכיב