קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק

מועדון 60 +

מועד התחלה: יום חמישי , 30/05/2019 , 09:00
מועד סיום: יום חמישי , 30/05/2019 , 12:00
מקום האירוע: