קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

דגשים והנחיות לקראת ל"ג בעומר

14/05/2019

הנידון:  בואו נעבור את ל"ג בעומר בשלום

 

 בחגיגות ל"ג בעומר מידי שנה, אנו עדים לחוגגים רבים אשר נפגעים כתוצאה מהדלקת מדורות באופן רשלני ומנזק אשר נגרם לרכוש ולסביבה.

 

במטרה להגביר את בטיחות האש בהדלקת מדורות, הותקנו ופורסמו תקנות כבאות והצלה לישראל כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות, התשע"ה 2015 (להלן - התקנות).

 

בהתאם לתקנות לא ידליק אדם מדורה ולא ישהה בקרבתה אלא במרחק ובאופן בטוח אשר אינו מסכן אותו או אחרים או רכוש, והכול לפי הקבוע בתקנות.

 

התקנות מגדירות כלל בטיחות בהיבטים של:

 

·       מיקום המדורה – מרחקים שעל המדליק לשמור מצמחייה, מתקני גז ודלק, קווי חשמל, טלפון ומבנים:

·       גודל המדורה – התקנות מבחינות בין מדורה קטנה בתוך גומה לבין מדורה גדולה מעל פני השטח וקובעת כי בסיס המדורה לא יעלה על 3 מטרים וגובה המערום לא יעלה על 1.5 מטרים.

·       חומרי הבעירה – חומר הבעירה צריך להיות עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד. אסור שימוש בכימיקלים מזיקים או חומר נפץ.

·       אמצעי כיבוי בקרבת המדורה – בקרבת המדורה יהיו מים או חול בכמות מספקת לכיבוי האש.

·       כיבוי המדורה – אין להשאיר מדורה ללא השגחה וחובה לוודא שהאש לא מתחדשת לאחר הכיבוי במשך 15 דקות לפחות.

 

מצ"ב הנחיות להדלקת מדורה נכונה ובטוחה תוך צמצום הסיכון לנפש ורכוש, המתבססות על הכללים שנקבעו בתקנות הנ"ל והמלצות מקצועיות נוספות.

 

בכבאות והצלה לישראל רואה ברשויות המקומיות שותפות מרכזיות בצמצום הסיכון לנפש ולרכוש במהלך ל"ג בעומר, ומבקשת את עזרתן בהפצת כללי התנהגות והבטיחות וההנחיות המקצועיות בקרב התושבים וקידום פעולות הסברה במוסדות החינוך שבתחומך.

 

 

                                                                                                                           

 

הנחיות בטיחות אש לל"ג בעומר

 

מקום המדורה:

 

·       מדורה תמוקם ותודלק בשטח נקי, פתוח, המרוחק מחומרים דליקים, מתקנים, תשתיות ומבנים (בעדיפות לשטח חולי).

·       המדורה תמוקם ותודלק תוך שמירה על מרחק מינימאלי, כמפורט להלן:

 

1)     מדורה מצויה בתוך גומה באדמה ובכול מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי!

2)     מדורה בתוך גומה –

א.    המרחק בין מדורה ליער וחורש – יעלה על 300 מטרים

ב.    לא תודלק מדורה בכול שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.

ג.     המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק -  יעלה על 60 מטרים.

ד.    המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון – יעלה על 20 מטרים.

ה.    המרחק בין מדורה למבנה יעלה על 40 מטרים.

ו.      המרחק בין מדורה אחרת יעלה על 6 מטרים.

ז.      גודל בסיס המדורה לא יעלה על 3 מטרים, גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.5 מטרים מגובה פני הקרקע.

 

 

הדלקת המדורה:

 

·       מומלץ כי הדלקת המדורה תעשה על – ידי אדם בוגר (בן 16 לפחות)

·       מומלץ למנות אדם בוגר שישמש כאחראי לקיום הוראות הבטיחות ולכיבויה המלא של המדורה.

·       מומלץ כי ההדלקה תבוצע על ידי גפרור וניירות או חומרי בעירה מוצקים.

·       אין להדליק מדורה באמצעות נוזל כימיקלי כגון – דלק, נפט ...

·       מומלץ להדליק את המדורה עם כיוון הרוח וממרחק בטחון כאשר הפנים מרוחקות.

·       מומלץ להדליק את המדורה עם בגדים ארוכים ונעלים סגורות.

·       מומלץ להרחיק ילדים בזמן הדלקת המדורה.

·       יש להרחיק כל חומר או נוזל דליק ( מיכל דלק וגז, תרסיסים, מציתים וכדומה ) מסביבת המדורה.

·       אין להדליק מדורה אם אין בקרבתה מים, חול או אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת אשר תאפשר את כיבויה.


 

השהייה בסמוך למדורה:

 

·       מומלץ כי השהייה בסמוך למדורה תהיה בנוכחות ופיקוח של אדם מבוגר ואחראי (בן 16 לפלות).

·       מומלץ לתחום את המדורה באבנים כדי למנוע מילדים להתקרב לאש.

·       מומלץ לנעול נעלים סגורות וללבוש מכנס ארוך (סכנת גיצים).

·       מומלץ כי הישיבה או העמידה יהיו במרחק סביר מקרינת החום.

·       מומלץ כי הישיבה או העמידה יהיו עם כיון הרוח (בשל עשן וגיצים ).

·       מומלץ לא לשחק באש ולקפוץ מעליה.

·       אין להשליך תרסיסים מלאים או ריקים, חזיזים וקליעים למדורה.

·       מומלץ לשמור על הבעירה מבוקרת ולחדשה בהדרגה, כשהוספת עצים וקרשים תיעשה בזהירות מרבית.

·       אין לשפוך נוזל דליק מכל סוג שהוא אל עבר האש!

·       מומלץ להרחיק ילדים מקרבת האש (קרינת חום גורמת נזקים).

·       מומלץ לא לגעת במוליכי חום שבאים במגע עם האש.

·       מומלץ לא לישון בסמוך למדורה או להשאיר את המדורה ללא השגחה.

 

כיבוי המדורה ועזיבת המקום:

 

·       אין להשאיר מדורה דולקת ללא השגחה

·       יש לוודא כיבוי מוחלט של האש

·       מומלץ לקרר באמצעות מים ולכסות היטב בחול למניעת ליבוי מחדש של גיצים ללא כיבוים.

·       לאחר כיבוי האש, יש להמתין 15 דקות לפחות על מנת לוודא שהאש לא נדלקת מחדש.

 

 

במקרה של שריפה שיצאה מכלל שליטה יש לפעול  בהקדם לכיבוי ובמקביל לחייג ל 102 !!! כיבוי אש השרון

 

                                                                                                                                  בכבוד רב,

                                                                                                                             רס"ר יוּסֵף עמרנה

                                                                                                                        מ"מ רמ"ד בטיחות אש

                                                                                                                           תחנה איזורית השרון
חסר רכיב