קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק

חזרה גנרלית לטקס שבועות

מועד התחלה: יום שישי , 07/06/2019 , 16:30
מועד סיום: יום שישי , 07/06/2019 , 18:00
מקום האירוע: דשא גדול