קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

שיבוץ מקלטים

17/10/2019
במצורף רשימת שיבוץ למקלטים לפי שם חבר/ה ומספר מגרש.

ככלל, הרשימות מספקות את המענה המיידי מטעם הקיבוץ.


כמובן שבחירום יהיו ונעודד יוזמות ועזרה הדדית מעבר למקלוט הציבורי.

 

ב ב ר כ ה,

רועי אריק

רכז בטחון תל-יצחק

חסר רכיב