קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

קול קורא לקבלת הערות מהציבור: המשך טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות

29/01/2020

קול קורא לקבלת הערות מהציבור: המשך טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות

 

ב מסגרת התכנית השנתית להפחתת הנטל הרגולטורי במשרד הכלכלה והתעשייה, ממשיכה להיבחן בימים אלו הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות. הבחינה מתבצעת בהתאם להחלטת ממשלה 2118 מיום 22.10.2014 שעניינה "הפחתת הנטל הרגולטורי". פנייה זו מבוצעת בהמשך לפנייה קודמת שנעשתה בתחילת 2018.
בעקבות הערות הציבור שהגיעו בתגובה לפנייה הקודמת, אנו מבקשים כעת למקד הפנייה בנושאים שעלו מתוך ההערות. ככל שכבר העברתם התייחסות לנושאים אלו במסגרת החלק הכללי של הפנייה הקודמת, אין צורך להעבירה שוב. אנו עוברים על כל ההערות וההתייחסויות.


כאמור, רשם האגודות השיתופיות חותר לשפר את הרגולציה, להפחית את הנטל הנובע ממנה ולשפר את השירות לאגודות, כל זאת תוך הקפדה על שימור תכלית הרגולציה והאינטרסים הציבוריים המוגנים על ידיה.
בהתאם לכך, מבוצעת בזאת פנייה לציבור לקבלת התייחסות לרגולציה החלה על אגודות שיתופיות, בין היתר בתחומים הבאים:

  • רשויות האגודה – בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975;
  •  סיווג אגודות – בהתאם לסעיף 7 לפקודת האגודות השיתופיות, ולתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995;

אנו מזמינים את כל בעלי העניין להעביר התייחסותם לנושאים אלו ולנושאים נוספים. בין היתר, ניתן להתייחס להשפעות הרגולציה על הניהול השוטף של האגודה השיתופית ולעלויות הנובעות ממנה. כמו כן מוזמנים בעלי העניין להציע הצעות לשיפור הרגולציה.
כל המעוניין להעביר מידע מוזמן לפנות בדוא"ל לכתובת הבאה:
registrar.consultation@economy.gov.il

עד ליום 28.2.2020. בפנייה יש לציין את שם הפונה, שם הארגון (אם קיים) ופרטי התקשרות.
המשרד יתייחס לכלל העמדות או המידע שיוגשו אך יובהר כי אינו מתחייב להשיב באופן פרטני לכל פנייה.

חסר רכיב