קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק

הזמנה למפגש שיתוף ציבור מס' 3 בתכנית המתאר הכוללנית: סוגיית השטחים הפתוחים

מועד התחלה: יום רביעי , 26/02/2020 , 18:30
מועד סיום: יום רביעי , 26/02/2020 , 21:00
מקום האירוע: אולם הקתדרה בתיכון שפיים

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D