קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

מידע והתמודדות - נגיף הקורונה - מכתב מהמועצה

05/03/2020

הנדון: מידע והתמודדות עם נגיף הקורונה


מועצה אזורית חוף השרון נערכת כמו שאר מדינת ישראל להתמודדות מול נגיף הקורונה, ומקיימת דיונים שוטפים בהתאם להנחיות משרד הבריאות לאזרחים ובהתאם להנחיות משרד החינוך בכל הקשור למוסדות החינוך.

 

על מנת שאנחנו כמועצה נערך בצורה המיטבית, אנא בצעו את הפעולות הבאות:


ברמת התושב:


1.     מעקב אחר ההנחיות של משרד הבריאות בנושא הקורונה באמצעות אפליקציה /אתר האינטרנט / אמצעי מדיה. אתר משרד הבריאות - https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx


2.     המועצה מצפה ומאמינה כי תושבים אשר על פי הנחיות צריכים להיות בבידוד ינהגו באחריות אישית ויפעלו על פי ההנחיות על מנת לשמור על בריאותם האישית ועל בריאות הסובבים אותם והקהילה.


ברמת הישוב:


1.     יצירת קשר עם תושבי הישוב שלכם ובדיקה במידה ויש תושבים אשר נמצאים בבידוד.-אנא הכינו רשימה של התושבים אשר נמצאים בבידוד, גילם, סטטוס משפחתי, מי נמצא איתם בבית, עד איזה תאריך הם בבידוד.


2.     הכנת רשימת אירועים ישוביים של מעל 500 תושבים.

אנא העבירו את המידע הנ"ל ללירז- liraz@hof-hasharon.co.il

 

בנוסף, אנו ממליצים לאתר את צרכי התושבים שבבידוד ולתת להם מענה מתאים:

א.     ארוחות

ב.     סיוע בקניות והתארגנות

ג.      סיוע במתן תרופות כרוניות

ד.      סיוע עם בני משפחה


חשוב לציין, שעל פי הוראות משרד הבריאות, תושבים אשר אינם צריכים להיות בבידוד יכולים להמשיך כרגיל באורך החיים.

במידה וקיים צורך, מחלקות המועצה זמינות עבורכם לכל שאלה.

 

בברכה,

 

                   שחר אריה                                                                                     לירז בן מלך

מנהל מחלקת ביטחון וחירום                                                        מתאמת בריאות בראשות ורכזת ספורט

חסר רכיב