קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק

קבלת שבת

מועד התחלה: יום שישי , 19/05/2017 , 17:30
מועד סיום: יום שישי , 19/05/2017 , 19:30
מקום האירוע: בדשא ליד אילן פרס