קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק

בריכת יקום

מועד התחלה: יום שישי , 14/07/2017 , 17:00
מועד סיום: יום שישי , 14/07/2017 , 22:00
מקום האירוע:
ארוחת שישי משותפת.