קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

מכתבו של אלי ברכה בנושא חוק הצהרונים והמשמעויות הנובעות מהחלתו במרחב המועצה

31/08/2017


חסר רכיב