קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק
חסר רכיב

מכתב לחברי הקיבוצים והנהלותיהם בעקבות מקרה הירי ברשפים

06/11/2017


http://www.kibbutz.org.il/he/node/1831


במוצ”ש האחרון השתתפו רבים מאתנו בעצרת שגינתה את האלימות בישראל בכלל ואת רצח רבין כנושא משרה שנרצח במילוי תפקידו בשל אי הסכמה לדרכו.

פחות מיממה אחרי העצרת נורה ממלא תפקיד בקיבוץ בשל אי הסכמה עם דרכו. אי אפשר שלא לעשות את ההקבלה.

כמעט כל ממלא תפקיד בקיבוץ נחשף לפחות פעם אחת בעת מילוי תפקידו להתנהגות אלימה של חבר כלפיו. המנעד הוא רחב – מאלימות מילולית, אלימות ברשתות החברתיות, אלימות פיזית ועד לירי מנשק חם.

לצערנו כבר לא ניתן לומר שהאלימות נעצרת בגדר הקיבוץ.

אין אנו באים להתייחס ישירות למקרה האחרון בקיבוץ רשפים. אירוע זה נמצא בחקירת המשטרה ורק לאחר הצגת מסקנותיה ניתן יהיה להתייחס לפרטים. אנו מבקשים להתייחס למכלול היחסים שבין אדם לחברו, בין חבר לממלא תפקיד ובינם לבין הקהילה הקיבוצית.

בראשית דברינו חשוב לנו להדגיש – אלימות על כל סוגיה, אינה מקובלת בחברתנו, אינה דרך להשגת מטרות כלשהן ואין לה מקום בחברה הקיבוצית. אנו מוקיעים כל שימוש באלימות, בין חברים לחברים בכלל, ובין חברים לממלאי תפקידים המופקדים על שמירת כללי ההתנהגות וההסכמות החברתיות, בפרט.

בסביבה אלימה לא ניתן לקיים חברה בריאה, לא ניתן לקיים שיח חברי ושיח ציבורי. האלימות סותרת את תפיסת האחריות והערבות ההדדית העומדת בבסיסו של הרעיון הקיבוצי, פוגעת בתחושת המוגנות של החברים, מונעת התייחסות עניינית ולכן מסכנת את עצם קיומו של הקיבוץ.

אשר על כן על הקהילה הקיבוצית להעביר מסר ברור – אין מקום לאלימות בחצר הקיבוץ!!!

מה אם כן הכלים בידי הקהילה וממלאי התפקידים בקיבוץ בכדי לצמצם את ממדי התופעה:

  1. עידוד תרבות השיח והדיון וגינוי תקיף של כל התבטאות מילולית חריגה בכל דיון. הגינוי יכול להיות בפיזור הדיון, בהוצאת חבר מאולם הדיונים, בפרסום במערכת המידע על האירוע ועל הצעדים שננקטו וכמובן גינוי של האירוע.
  2. נוהל יישוב מחלוקות שקוף, ידוע ומקובל. על הנוהל לכלול גם הליך של יישוב מחלוקות במוסד חיצוני באם מוצו התהליכים הפנימיים. למוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית יש אנשי מקצוע שיכולים לתת מענה מהיר והוגן לכל סוג מחלוקת בין החבר לקיבוצו וצריך וכדאי להנגיש את הכלי הזה. יש לזכור שאלימות במקרים רבים היא פרי של תסכול ותחושה של חוסר מוצא.
  3. בניית אמנת שיח במוסדות הקיבוץ- כחלק מתהליך זה, קביעת מדרג תגובות לאדם החורג מהכללים הרגילים.
  4. בשיחה עם חבר קיבוץ על בעיה פרטית, רצוי להיפגש ביחד עם חבר נוסף מהמזכירות, מהנהלת הקהילה או ממלא תפקיד נוסף.
  5. ברוב ההתנהגויות האלימות ניתן לראות תהליך של הסלמה באמצעים האלימים. אי לכך יש להתייחס בחומרה רבה לכל אירוע קטן ככל שיקרה.
  6. כדאי ורצוי להתייעץ ולשתף אנשי מקצוע. את השיחה על הבעיה כדאי לערוך ביחד עם החבר ואיש מקצוע שיכול לעזור בשיקוף ותיווך הבעיה.
  7. בתהליכים בהם רואים הסלמה וקושי של חבר, ניתן לערב בן משפחה או חבר שיתווך, ירגיע ויהווה מקור לסיוע נפשי לחבר שנמצא במצוקה. 
  8. ניתן להפנות את החבר לאחראית על פניות הפרט- אורית גלאור מאגף החברה. הפנייה תיבדק ותטופל בשיתוף עם הגורמים המתאימים ובהסכמת החבר.
  9. במקרה הצורך יש להיעזר במשטרה ובגורמי אכיפת החוק.
  10. אדם שהראה בעברו התנהגות אלימה יש לשקול לשלול ממנו את האפשרות להחזקת נשק.

המערכת הקיבוצית חייבת לדאוג לכך שכל ממלא תפקיד ירגיש מוגן ויוכל לפעול על פי שיקול דעת נקי והוגן שאינו מושפע מאיומים וממסרים אלימים. על הקיבוץ להתייחס בחומרה רבה לכל גילוי אלימות זעיר ככל שיהיה.

חשוב לקבל תמיכה ציבורית ואישור מראש למהלכים מורכבים בהם נדרש ממלא התפקיד לעמוד מול חבר או קבוצת חברים, לצורך קיום החלטות הקיבוץ והצבת גבולות ברורים.

כאשר מתקשה הקהילה להגיע להסכמות בתוכה או במגעים בין פרט זה או אחר למוסדות הקיבוץ, ניתן לפנות למוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית, בראשותה של תקוה טננבוים.

ולסיום, ברצוננו לחזק את חברי רשפים בשעתם הקשה ולאחל החלמה מהירה למנהל הקהילה ברשפים, איתן בלניקוב.

בברכה,

הנהלת התנועה הקיבוצית

חסר רכיב